PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 119kWORD 49k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl neatidėliotinos pagalbos fondo, skirto Europos architektūrinio paveldo išsaugojimui, sukūrimo: tiltas Bassano del Grappoje


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl neatidėliotinos pagalbos fondo, skirto Europos architektūrinio paveldo išsaugojimui, sukūrimo: tiltas Bassano del Grappoje  
B8‑0244/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi tiltui Bassano del Grappoje, kurį sukūrė Andrea Palladio ir kuris turi didelę simbolinę ir meninę vertę Veneto regione ir visoje Italijoje, kaip ir daugeliui kitų Europos architektūros kūrinių būtinas skubus atstatymas ir išsaugojimas;

B.     kadangi Europos Sąjunga, siekdama užmegzti glaudesnį ryšį su piliečiais, iš struktūrinių fondų teikia lėšų regionams, savivaldybėms ir provincijoms konkretiems vidutinės trukmės tikslams pasiekti; kadangi ES taip pat taiko priemones, skirtas ypatingoms neatidėliotinos pagalbos situacijoms (pvz., Europos Sąjungos solidarumo fondas ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas) ir kurias galima panaudoti per sąlyginai trumpą laiko tarpą, siekiant spręsti neatidėliotinos pagalbos situacijas, susidariusias šiame sektoriuje;

C.     kadangi sudėtinga biurokratinė sistema, taikoma norint gauti struktūrinių fondų lėšų, ypač apriboja jų veiksmingumą;

D.     kadangi Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje teigiama, kad vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra „užtikrinti, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas“ ;

1.      ragina Komisiją sukurti konkretų fondą, skirtą visų objektų, įskaitant tiltą Bassano dėl Grappoje, kurie sudaro Europos kultūros paveldą ir turizmui padeda prisidėti prie regionų ekonomikos, išsaugojimui.

Teisinė informacija - Privatumo politika