REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 130kWORD 50k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ārkārtas fonda izveidi Eiropas arhitektūras mantojuma saglabāšanai: Bassano del Grappa tilts


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārkārtas fonda izveidi Eiropas arhitektūras mantojuma saglabāšanai: Bassano del Grappa tilts  
B8‑0244/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā arhitekta Andrea Palladio konstruētajam Bassano del Grappa tiltam, kuram piemīt liela simboliskā un mākslinieciskā vērtība gan Veneto reģiona, gan visas Itālijas mērogā, tāpat kā ārkārtīgi daudziem citiem Eiropas arhitektūras meistardarbiem ir steidzami nepieciešami atjaunošanas un saglabāšanas pasākumi;

B.     tā kā Eiropas Savienība, mēģinot tuvoties iedzīvotājiem, ir paredzējusi reģioniem, komūnām un provincēm iespējas saņemt t.s. struktūrfondu līdzekļus, kas izmantojami konkrētu mērķu īstenošanai vidējā termiņā, un tā kā Eiropā pastāv arī īpaši instrumenti ārkārtas situācijām, piemēram, ES Solidaritātes fonds vai Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds, ko izpējams aktivizēt salīdzinoši īsā laikā, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām noteiktās nozarēs;

C.     tā kā struktūrfondu darbības efektivitāti ierobežo sarežģītās birokrātiskās procedūras, kas jāveic, lai varētu saņemt šo fondu līdzekļus;

D.     tā kā viens no Savienības mērķiem, kā norādīts LES 3. pantā, ir „nodrošin[āt] Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu”,

1.      aicina Komisiju izveidot īpašu fondu, kas būtu izmantojams visu to mākslas darbu saglabāšanai, kuri, līdzīgi kā Bassano tilts, ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma un, būdami tūrisma objekti, dod ieguldījumu attiecīgo teritoriju ekonomikā.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika