ONTWERPRESOLUTIE
PDF 111kWORD 46k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over oprichting van een noodfonds voor het behoud van Europees architectonisch erfgoed: de brug van Bassano del Grappa


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over oprichting van een noodfonds voor het behoud van Europees architectonisch erfgoed: de brug van Bassano del Grappa  
B8-0244/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat er voor vele bouwwerken in Europa dringend onderhoud nodig is en dat dit ook geldt voor het behoud van de door Palladio ontworpen brug van Bassano del Grappa, die van grote symbolische en artistieke waarde is voor de regio Veneto en voor Italië als geheel;

B.     overwegende dat de Europese Unie nader tot de burgers wil komen en daarom onder meer de structuurfondsen in het leven heeft geroepen om regio's, provincies en gemeenten te steunen bij de verwezenlijking van specifieke doelstellingen voor de middellange termijn, en dat er daarnaast fondsen voor noodhulp bestaan, zoals het solidariteitsfonds SFEU en het globaliseringsfonds EFG, die in noodsituaties relatief snel kunnen worden ingezet;

C.     overwegende dat bureaucratische rompslomp de voornaamste hinderpaal is voor het inzetten van de structuurfondsen;

D.     overwegende dat de Unie blijkens artikel 3 VEU onder meer "de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed" nastreeft;

1.      verzoekt de Commissie een specifiek fonds op te richten voor het behoud van alle bouwwerken, waaronder de brug van Bassano del Grappa, die tezamen het Europees cultureel erfgoed vormen en door het aantrekken van toeristen de plaatselijke economie ten goede komen.

Juridische mededeling - Privacybeleid