NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 49k
17.11.2014
PE537.150v01-00
 
B8-0244/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vytvorení Krízového fondu na záchranu európskeho architektonického dedičstva: prípad mosta v Bassano del Grappa


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vytvorení Krízového fondu na záchranu európskeho architektonického dedičstva: prípad mosta v Bassano del Grappa  
B8-0244/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďžepodobne ako mnohé ďalšie architektonické diela v Európe si aj most v Bassano del Grappa, ktorý postavil architekt Andrea Palladio, a ktorý má vysokú symbolickú a umeleckú hodnotu pre región Benátska a pre celé Taliansko, vyžaduje rýchle opatrenia na svoju obnovu a záchranu;

B.     keďže Európska únia s cieľom priblížiť sa občanovi poskytuje regiónom, obciam a provinciám tzv. štrukturálne fondy, teda prostriedky určené na realizáciu konkrétnych strednodobých cieľov, a keďže Európa má k dispozícii aj „špecifické krízové” nástroje, ako sú FSEÚ a EGF, ktoré možno sprístupniť v relatívne krátkom období na riešenie naliehavej situácie v konkrétnom odvetví;

C.     keďže zložité byrokratické podmienky prístupu k štrukturálnym fondom predstavujú najväčšie obmedzenie ich fungovania;

D.     keďže k cieľom Európskej únie, uvedeným v článku 3 ZEÚ, patrí, aby zabezpečovala „zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva”

1.      vyzýva Komisiu, aby vytvorila konkrétny fond určený na opatrenia na záchranu všetkých diel, ktoré podobne ako most v Bassane tvoria európske kultúrne dedičstvo a prostredníctvom cestovného ruchu povzbudzujú miestne hospodárstvo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia