Postupak : 2014/2882(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0246/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0246/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0067

PREPORUKA ODLUKE
PDF 118kWORD 55k
17.11.2014
PE537.152v01-00
 
B8-0246/2014

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. listopada 2014. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja (2014/2882(DEA))


Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Elisa Ferreira

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. listopada 2014. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja (2014/2882(DEA))  
B8-0246/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije C(2014)7164 od 8. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 23. listopada 2014. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 4. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014.(1) o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br.1093/2010, a posebno njezin članak 65. stavak 5. točke (a), (b) i (c),

–  uzimajući u obzir preporuku odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da se člankom 42. Uredbe (EU) br. 806/2014 (Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu) predviđa osnivanje Jedinstvenog odbor za sanaciju (Odbor) počevši od 19. kolovoza kao agencija Europske unije;

B.  budući da se člankom 98. Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu zahtijeva da Odbor bude u potpunosti operativan od 1. siječnja 2015.;

C.  budući da će Odbor imati neovisni proračun koji nije dio proračuna Unije te će se financirati doprinosima iz bankarskog sektora, posebno doprinosima za administrativne rashode Odbora koje će plaćati kreditne institucije, matična društva, investicijska društva i financijske institucije koje su obuhvaćene Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu;

D.  budući da je člankom 65. stavkom 5. Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu Komisija ovlaštena za donošenje delegiranih akata o doprinosima kako bi se utvrdila vrsta doprinosa i način izračuna doprinosa, a posebno godišnjih doprinosa potrebnih za pokrivanje administrativnih rashoda Odbora prije nego što postane u potpunosti operativan;

E.  budući da je 8. listopada 2014. Komisija u skladu sa spomenutim ovlaštenjem donijela Delegiranu uredbu Komisije o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja;

F.  budući da ta Delegirana uredba može stupiti na snagu krajem razdoblja nadzora Parlamenta i Vijeća samo ako se Parlament ili Vijeće nisu usprotivili ili ako su, prije isteka tog roka, Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti; budući da je, u skladu s člankom 93. stavkom 6. Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, određeno razdoblje za nadzor u trajanju od tri mjeseca od datuma obavještavanja, tj. do 8. siječnja 2015. te se može produžiti za dodatna tri mjeseca;

G.  budući da je za neometano funkcioniranje Odbora do 1. siječnja 2015. potrebno što prije, a u svakom slučaju prije 1. siječnja 2015., uspostaviti mehanizme financiranja te time omogućiti Odboru da pokrije prve administrativne rashode (plaće zaposlenika, infrastrukturu, administrativne i operativne troškove) iz vlastitih resursa;

H.  budući da bi spomenuta Delegirana uredba stoga trebala stupiti na snagu 2014. prije isteka razdoblja nadzora iz uvodne izjave F;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 225, 30.7.2014., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti