Eljárás : 2014/2882(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0246/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0246/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0067

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET
PDF 121kWORD 56k
17.11.2014
PE537.152v01-00
 
B8-0246/2014

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére  (2014/2882(DEA))


Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Elisa Ferreira

Az Európai Parlament határozatára irányuló tervezet az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére  (2014/2882(DEA))  
B8‑0246/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2014)7164),

–       tekintettel a Bizottság 2014. október 23-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. november 4-i levélre,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 65. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjára,

–       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.     mivel a 806/2014/EU rendelet (az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet) 42. cikke előírja, hogy az Egységes Szanálási Testületet (a Testületet) 2014. augusztus 19-i hatállyal európai uniós ügynökségként kell létrehozni;

B.     mivel az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 98. cikke előírja, hogy a Testületnek 2015. január 1-től teljes körűen működőképesnek kell lennie;

C.     mivel a Testületnek önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely nem része az Unió költségvetésének, és amelyet a banki ágazat hozzájárulásaiból kell finanszírozni, és különösen a Testület igazgatási kiadásait kell az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet hatálya alá tartozó hitelintézeteknek, anyavállalatoknak, befektetési cégeknek és pénzügyi intézményeknek fedeznie;

D.     mivel az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 65. cikkének (5) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a hozzájárulások – és különösen a Testület teljes körű működőképességének eléréséig a igazgatási kiadások fedezéséhez szükséges éves hozzájárulások – jellegének és kiszámításának meghatározása érdekében;

E.     mivel a Bizottság a fent említett felhatalmazással összhangban 2014. október 8-án elfogadta az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet;

F.     mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 93. cikkének (6) bekezdése alapján az értesítés dátumától számított három hónapban, azaz 2015. január 8-ig terjedő időszakban állapították meg, és az további három hónappal meghosszabbítható;

G.     mivel annak érdekében, hogy a Testület 2015. január 1-jére zökkenőmentesen működőképessé váljon, finanszírozási rendszerét a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. január 1-ig ki kell alakítania, hogy lehetővé tegye kezdeti igazgatási kiadásainak (a személyzet javadalmazásának, továbbá az infrastrukturális, igazgatási és működési kiadások) saját forrásokból történő fedezését;

H.     mivel a fent említett, felhatalmazáson alapuló rendeletnek ezért még 2014-ben, az F. preambulumbekezdésben említett ellenőrzési időszak lejárta előtt életbe kellene lépnie;

1.      kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat