ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 124kWORD 51k
12.11.2014
PE538.970v01-00
 
B8-0247/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно етичната икономика и етичните финанси


Никола Капуто

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно етичната икономика и етичните финанси  
B8‑0247/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

–       като взе предвид петицията за етична икономика и етични финанси, стартирана от Европейската федерация на европейските етични и алтернативни банки (FEBEA), която вече е събрала хиляди подписи,

1.      счита, че е необходимо да бъде въведен данък върху финансовите транзакции и върху нарежданията, които не водят до операции, с цел ефективна борба срещу спекулацията във всички европейски държави и срещу неразумните действия, като например високочестотната търговия;

2.      счита за необходимо разделянето на търговските банки от инвестиционните банки, мярка, приета в САЩ и предлагана във всички проучвания, възлагани от европейските институции, но все още не вижда светлина на Стария континент;

3.      счита, че е необходимо да бъде преразгледано споразумението относно риска и капитала на банките (Базел III), за да бъде разглеждана възможността за съществуване на различни банкови модели и на етично финансиране в частност;

4.      съответно счита, че е необходимо да се води борба срещу данъчните убежища и паралелната банковата система („shadow banking system“(1)), две области, в които е необходимо да бъдат въведени спешно значително по-добри правила и прозрачност.

 

 

(1)

„Паралелната банкова система“ (shadow banking system) е съвкупността от небанковите финансови посредници, които предоставят услуги, подобни на тези на традиционните търговски банки, но по начини, които позволяват избягването на контрола от страна на съответните надзорни органи.

Правна информация - Политика за поверителност