RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 47k
12.11.2014
PE538.970v01-00
 
B8-0247/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


majanduse ja finantseetika kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek majanduse ja finantseetika kohta  
B8-0247/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

–       võttes arvesse eetiliste ja alternatiivpankade Euroopa föderatsiooni (FEBEA) poolt esitatud majandust ja finantseetikat käsitlevat petitsiooni, millele on juba kogutud tuhandeid allkirju,

1.      peab vajalikuks kehtestada maksu finantstehingutele ja korraldustele, millele ei järgne finantstehingut, et võidelda kõikides Euroopa riikides tõhusalt selliste spekulatsioonide ja ekstreemsuste vastu nagu välkkauplemine;

2.      peab vajalikuks lahutada kommertspangad investeerimispankadest – see on Ameerika Ühendriikides juba teoks tehtud ja vastav ettepanek on tehtud ka kõikides ELi institutsioonide tellitud uuringutes – kuid vanas maailmas ei olda veel nii kaugele jõutud;

3.      peab vajalikuks vaadata läbi pankade riske ja kapitali käsitlev kokkulepe (Basel III), et kaaluda eri liiki pankade tegutsemisvõimalusi ja eelkõige finantseetikat;

4.      peab vajalikuks võidelda maksuparadiiside ja varipangandussüsteemi (shadow banking system(1)) vastu – nendes kahes valdkonnas on äärmiselt kiiresti vaja kehtestada märgatavalt paremad eeskirjad ja läbipaistvus.

(1)

„Shadow banking system” on süsteem, milles tavaliste kommertspankade teenustele sarnaseid teenuseid osutavad pangandusvälised finantsvahendajad, kes teevad seda viisil, millega üritatakse vältida järelevalveasutuse kontrolli.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika