RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 46k
18.11.2014
PE538.973v01-00
 
B8-0250/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


toidu raiskamise kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise kohta  
B8-0250/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et 24. novembril toimuv toidu raiskamise vastane üritus „Stop food waste, feed the planet” on üks olulisemaid Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Itaalia eesistumisperioodil tehtud algatusi;

B.     arvestades, et igal aastal visatakse ära 89 miljonit tonni toitu (179 kg inimese kohta), mis on üle 50 % Euroopas aastas toodetavast toidust;

C.     arvestades, et kui sellesse protsessi sekkumiseks ei võeta konkreetseid meetmeid, kasvab toidu raiskamine komisjoni avaldatud andmete põhjal 2020. aastaks 40 % ja ulatub 126 miljoni tonnini;

D.     arvestades, et toidu raiskamise vähendamine aitaks võidelda näljaga, kasutada varusid ratsionaalsemalt ja vähendada metaani/CO2 heidet;

E.     arvestades, et Euroopas elab hinnanguliselt 79 miljonit inimest allpool vaesuspiiri ja 16 miljonit inimest sõltub toiduabist;

1.      peab vajalikuks teadvustamiskampaaniate edendamist nii ELi kui ka riikide tasandil, et teavitada elanikke viisidest, kuidas toidu raiskamist vältida, ning toidu raiskamise vältimise meetmete jaoks poliitilise raamistiku loomist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika