PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 51k
19.11.2014
PE538.977v01-00
 
B8-0254/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ES reglamento dėl azartinių lošimų, kuriuo siekiama užkirsti kelią patologiniam lošimui, parengimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES reglamento dėl azartinių lošimų, kuriuo siekiama užkirsti kelią patologiniam lošimui, parengimo  
B8‑0254/2014

Europos Parlamentas,

–         atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje(1),

–         atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 51, 52 ir 56 straipsnius,

–         atsižvelgdamas į prie SESV pridėtą Protokolą dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.       kadangi, remiantis DSM („Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“) gegužės mėn. leidimu, priklausomybė nuo azartinių lošimų yra elgesio sutrikimas, priklausantis impulsų kontrolės sutrikimų diagnostinei kategorijai, o ši priklauso vadinamųjų priklausomybinių elgesių kategorijai;

B.        kadangi internetinių lošimų populiarumas didėja: pokeris, kazino, sporto lažybos ir loterijos internetinių lošimų operatoriams davė 9,3 mlrd. eurų pajamų, ir šis skaičius iki 2015 m. turėtų išaugti iki 13 mlrd. eurų;

C.       kadangi nėra patikimų Europos kazino apyvartos duomenų, tačiau manoma, kad ji reikšminga;

D.       kadangi pinigai, išleisti azartiniams lošimams neduoda naudos Europos ekonomikai, nes pralošti pinigai ir lieka pralošti, o laimėti iš naujo investuojami į azartinių lošimų grandinę, ir dėl to paprastai galų gale nukenčia šeimos biudžetas;

E.        kadangi Europos teisės aktų, kuriais reglamentuojami azartiniai lošimai, sistema yra pernelyg fragmentiška ir detalizuota, todėl, atsižvelgiant į aptariamo reiškinio reglamentavimo tikslą, ji visiškai neveiksminga;

1.        ragina Komisiją priimti naują pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo azartiniai lošimai būtų reglamentuojami apskritai, taigi būtų įveiktas šiuo metu egzistuojantis teisės aktų fragmentiškumas ir neveiksmingumas.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0348.

Teisinė informacija - Privatumo politika