ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 115kWORD 49k
18.11.2014
PE538.978v01-00
 
B8-0255/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно руското ембарго и щетите за европейския сектор за говеждо месо


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно руското ембарго и щетите за европейския сектор за говеждо месо  
B8‑0255/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че италианските и европейските асоциации на животновъдите се обърнаха към изпълнителния орган на ЕС, за да изразят недоволството си по повод на бедствените последиците от руското ембарго върху пазара на говеждо месо;

Б.     като има предвид, че падането на цените, причинено от свръхпредлагане, заплашва оцеляването на хиляди дружества и застрашава икономиката на цели региони, в които често няма алтернативни източници на заетост;

В.     като има предвид, че европейските селскостопански производители, както операторите от други сектори, засегнати от ембаргото, понасят последиците от европейските политически решения;

1.      отправя искане към Комисията да предприеме действия в отговор на исканията за помощ от страна на европейските животновъди и да подкрепи този сектор, застрашен от ембаргото;

2.      отправя искане към Комисията да приложи мерки, позволяващи на тези предприятия да намерят нови целеви пазари.

Правна информация - Политика за поверителност