PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 45k
18.11.2014
PE538.978v01-00
 
B8-0255/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja Euroopan naudanlihamarkkinoille koituvasta vahingosta


Mara Bizzotto

B8‑B8‑0255/2014 Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja Euroopan naudanlihamarkkinoille koituvasta vahingosta  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että italialaiset ja eurooppalaiset karjankasvattajajärjestöt ovat välittäneet Euroopan komissiolle viestin, jossa ne arvostelevat voimakkaasti naudanlihamarkkinoille kohdistetun Venäjän tuontikiellon aiheuttamia tuhoisia seurauksia;

B.     ottaa huomioon, että ylitarjonnasta johtuva tuotteiden hinnan romahtaminen vaarantaa tuhansien yritysten toimeentulon ja uhkaa taloutta kokonaisilla alueilla, joilla ei usein ole vaihtoehtoisia työllistymismuotoja;

C.     ottaa huomioon, että eurooppalaiset karjankasvattajat sekä tuontikiellon koettelemat muiden alojen toimijat joutuvat maksamaan Euroopan poliittisten päätösten seurauksista;

1.      pyytää komissiota laatimaan toimenpiteitä, joilla voidaan vastata eurooppalaisten karjankasvattajien avunpyyntöihin, sekä tukea tätä tuontikiellon vuoksi vaarassa olevaa alaa;

2.      kehottaa komissiota käynnistämään toimia, jotta kyseiset yritykset voisivat löytää uusia avoimia markkinoita.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö