NÁVRH UZNESENIA
PDF 115kWORD 49k
18.11.2014
PE538.978v01-00
 
B8-0255/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ruskom embargu a škodách pre európske odvetvie výroby hovädzieho mäsa


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamenturuskom embarguškodách pre európske odvetvie výroby hovädzieho mäsa  
B8-0255/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže talianske a európske združenia chovateľov zaslali európskym predstaviteľom správu, v ktorej ich oboznamujú s katastrofálnymi dôsledkami ruského embarga na trh s hovädzím mäsom;

B.     keďže pokles cien výrobkov spôsobený nadmernou ponukou ohrozuje existenciu tisícok podnikov a hospodárstvo celých regiónov, kde často neexistuje alternatívny zdroj zamestnanosti;

C.     keďže európski chovatelia, ako aj subjekty z ostatných odvetví, ktorých postihlo embargo, znášajú dôsledky európskych politických rozhodnutí;

1.      žiada Komisiu, aby prijala kroky ako reakciu na žiadosti európskych chovateľov o pomoc s cieľom podporiť toto odvetvie ohrozené embargom;

2.      žiada Komisiu, aby prijala opatrenia umožňujúce týmto podnikom nájsť nové odbytové trhy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia