FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 107kWORD 47k
18.11.2014
PE538.978v01-00
 
B8-0255/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om det ryska embargot och skadorna på den europeiska nötköttsbranschen


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om det ryska embargot och skadorna på den europeiska nötköttsbranschen  
B8‑0255/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Italienska och europeiska uppfödarorganisationer har skickat ett meddelande till kommissionen om det ryska embargots katastrofala följder för nötköttsmarknaden.

B.     Priserna på nötkött har rasat till följd av ett alltför stort utbud, vilket äventyrar tusentals företags överlevnad och hotar ekonomin i hela regioner där det ofta saknas alternativa sysselsättningsmöjligheter.

C.     Europeiska uppfödare, liksom aktörer i andra sektorer som är berörda av embargot, betalar priset för europeiska politiska val.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att ge de europeiska uppfödarna den hjälp de behöver och för att stödja den här sektorn, som hotas av embargot.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att hjälpa de här företagen att hitta nya avsättningsmarknader.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy