NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 49k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o embargu vyhlášeném Ruskem a rizicích pro funkčnost krizového fondu


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o embargu vyhlášeném Ruskem a rizicích pro funkčnost krizového fondu  
B8-0256/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že funkčnost rezervního fondu, nástroje připraveného Komisí pro vypořádání se s dopady embarga vyhlášeného Ruskem, je ohrožena;

B.     vzhledem k tomu, že z návrhu rozpočtu na rok 2015 vyplývá, že ze 433 milionů EUR, které byly do fondu při jeho zřízení vloženy a které byly získány snížením přímých plateb o 1,3 %, zůstává v současné době pouze 88 milionů;

1.      žádá Komisi, aby zavedla opatření k zajištění funkčnosti rezervního fondu a na podporu subjektů v odvětvích nejvíce zasažených krizí způsobenou embargem, aniž by to negativně ovlivnilo fungování jiných fondů nebo jiných opatření určených pro zajištění řádného fungování evropského zemědělství.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí