FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 107kWORD 46k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om embargoen dekreteret af Rusland og risici for krisefondens drift


Mara Bizzotto

Europa-Parlamentets forslag til forordning om embargoen dekreteret af Rusland og risici for krisefondens drift  
B8‑0256/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at driften af reservefonden, det instrument, der er udstedt af Kommissionen for at imødegå konsekvenserne af embargoen dekreteret af Rusland, er i fare;

B.     der henviser til, at budgetforslaget for 2015 viser, at der ud af de 433 mio., der udgjorde den oprindelige bevilling og som er opnået med en reduktion på 1,3 % af de direkte betalinger, nu kun er 88 mio. tilbage;

1.      opfordrer Kommissionen til at indføre foranstaltninger for at sikre driften af reservefonden og støtte aktørerne i de sektorer, der er hårdest ramt af krisen forårsaget af embargoen, men uden at skade driften af andre fonde eller andre foranstaltninger, der skal sikre, at den europæiske landbrugssektor er velfungerende.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik