RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 105kWORD 46k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


Venemaa kehtestatud embargo ja kriisifondi toimimist ohustavate tegurite kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Venemaa kehtestatud embargo ja kriisifondi toimimist ohustavate tegurite kohta  
B8-0256/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et komisjoni poolt Venemaa kehtestatud embargo tagajärgedega toimetulekuks loodud reservfondi tegevus on ohus;

B.     arvestades, et 2015. aasta eelarve projektist ilmneb, et algselt fondi vahenditeks ette nähtud 433 miljonist eurost, mis saadi otsetoetuste 1,3% vähendamise tulemusel, on praeguseks alles jäänud kõigest 88 miljonit eurot;

1.      palub, et komisjon võtaks meetmeid, mis võimaldaksid tagada reservfondi toimimise ja toetada embargo põhjustatud kriisist enim mõjutatud majandusharude ettevõtjaid, ilma et see seaks ohtu teiste fondide tegevust või ohustaks teisi meetmeid, mille eesmärk on tagada Euroopa põllumajandussektori nõuetekohane toimimine.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika