PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 46k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja kriisirahaston toimintakykyyn liittyvistä riskeistä


Mara Bizzotto

B8‑0256/2014 Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja kriisirahaston toimintakykyyn liittyvistä riskeistä  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että komission perustama vararahasto on vaarassa ja että tämän välineen tarkoituksena on vastata Venäjän asettaman tuontikiellon aiheuttamiin seurauksiin;

B.     ottaa huomioon, että vuodeksi 2015 laaditun talousarvion mukaan rahaston alkuperäisiin määrärahoihin sisältyneestä 433 miljoonasta eurosta on nyt jäljellä enää 88 miljoonaa euroa ja että nämä määrärahat saatiin kokoon alentamalla suorien tukien osuutta 1,3 prosenttia;

1.      kehottaa komissiota laatimaan tarkoituksenmukaisia toimia, joilla voidaan taata vararahaston toimintakyky ja joilla kyetään tukemaan niitä aloja, joihin tuontikiellon aiheuttama kriisi on vaikuttanut kaikkein eniten, vaarantamatta kuitenkaan muiden rahastojen tai muiden sellaisten toimenpiteiden toimivuutta, joiden tavoitteena on taata Euroopan maatalousalan moitteeton toiminta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö