Prijedlog rezolucije - B8-0256/2014Prijedlog rezolucije
B8-0256/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o ruskom embargu i rizicima za djelotvornost pričuve za krizna stanja

  18.11.2014

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Mara Bizzotto

  B8-0256/2014

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ruskom embargu i rizicima za djelotvornost pričuve za krizna stanja

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A      budući da je ugrožena djelotvornost pričuve, instrumenta koji je Komisija namijenila za suočavanje s posljedicama embarga koji je uvela Rusija;

  B.     budući da je iz nacrta proračuna za 2015. vidljivo da bi od početnih dodijeljenih sredstava u iznosu od 433 milijuna EUR, dobivenih smanjenjem izravnih plaćanja za 1,3 %, u ovom trenutku ostalo samo 88 milijuna EUR;

  1.      poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere kako bi zajamčila funkcionalnost pričuve i pružila podršku radnicima u sektorima koje je kriza uslijed embarga najviše pogodila bez dovođenja u pitanje djelovanje drugih pričuva i ostalih mjera koje su namijenjene osiguravanju ispravnog funkcioniranja europskog poljoprivrednog sektora.