Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0256/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0256/2014

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos

  18.11.2014

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Mara Bizzotto

  B8‑0256/2014

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A.     kadangi rezervų fondo – Komisijos numatytos priemonės, skirtos Rusijos paskelbto embargo padariniams sušvelninti, – veiklai kilo rizika;

  B.     kadangi 2015 m. biudžeto projektas rodo, kad iš 433 mln., kurie sudarė pradines dotacijas ir kurie buvo gauti 1,3 proc. sumažinus tiesioginius mokėjimus, šiuo metu liko tik 88 mln.;

  1.      ragina Komisiją parengti priemones, kurios būtų tinkamos siekiant užtikrinti rezervų fondo veiklą ir pakankamos siekiant paremti labiausiai nuo krizės, kurią sukėlė embargas, nukentėjusių sektorių operatorius, nedarant poveikio kitų fondų arba priemonių, skirtų Europos žemės ūkio sektoriaus tinkamam veikimui užtikrinti, veikimui.