PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 115kWORD 49k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos  
B8‑0256/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi rezervų fondo – Komisijos numatytos priemonės, skirtos Rusijos paskelbto embargo padariniams sušvelninti, – veiklai kilo rizika;

B.     kadangi 2015 m. biudžeto projektas rodo, kad iš 433 mln., kurie sudarė pradines dotacijas ir kurie buvo gauti 1,3 proc. sumažinus tiesioginius mokėjimus, šiuo metu liko tik 88 mln.;

1.      ragina Komisiją parengti priemones, kurios būtų tinkamos siekiant užtikrinti rezervų fondo veiklą ir pakankamos siekiant paremti labiausiai nuo krizės, kurią sukėlė embargas, nukentėjusių sektorių operatorius, nedarant poveikio kitų fondų arba priemonių, skirtų Europos žemės ūkio sektoriaus tinkamam veikimui užtikrinti, veikimui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika