REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 43k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Krievijas izsludināto embargo un Krīžu fonda darbības spējas apdraudējumu


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijas izsludināto embargo un Krīžu fonda darbības spējas apdraudējumu  
B8‑0256/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā ir apdraudēta Komisijas izveidotā līdzekļa, ar kuru pārvar Krievijas izsludinātā embargo sekas, — rezervju fonda darbības spēja;

B.     tā kā no 2015. gada budžeta projekta var secināt, ka no sākotnēji piešķirtiem 433 miljoniem, kurus noteica, atrēķinot 1,3 % tiešos maksājumus, tagad ir palikuši tikai 88 miljoni,

1.      prasa, lai Komisija īstenotu pasākumus, kas būtu piemēroti no rezervju fonda darbības spējas nodrošināšanas viedokļa un atbilstīgi no to nozaru uzņēmumu atbalstīšanas viedokļa, kas no krīzes ir cietuši visvairāk, neskarot citu fondu darbību vai citus pasākumus, kurus īsteno, lai garantētu Eiropas lauksaimniecības nozares pareizu darbību.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika