ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 45k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het door Rusland ingestelde embargo en de risico's voor de werking van het crisisfonds


Mara Bizzotto

B8‑0256/2014 Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het door Rusland ingestelde embargo en de risico's voor de werking van het crisisfonds  

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de goede werking van het reservefonds, het door de Commissie voorbereide instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het door Rusland ingestelde embargo, wordt bedreigd;

B.     overwegende dat uit de ontwerpbegroting voor 2015 blijkt dat van de 433 miljoen EUR die aanvankelijk aan het fonds toegewezen waren en die verkregen zijn door een verlaging met 1,3% van de directe betalingen, momenteel slechts 88 miljoen EUR over is;

1.      verzoekt de Commissie maatregelen voor te bereiden om de goede werking van het reservefonds te garanderen ter ondersteuning van werknemers in de sectoren die het hardst door de crisis die door het embargo is veroorzaakt, zijn geraakt, zonder de werking te verstoren van andere fondsen of andere maatregelen die moeten zorgen voor de goede werking van de Europese landbouwsector.

Juridische mededeling - Privacybeleid