PROJEKT REZOLUCJI
PDF 116kWORD 49k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie embarga wprowadzonego przez Rosję oraz zagrożeń dla skuteczności funduszu kryzysowego


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie embarga wprowadzonego przez Rosję oraz zagrożeń dla skuteczności funduszu kryzysowego  
B8‑0256/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że skuteczność funduszu rezerwowego, instrumentu opracowanego przez Komisję w celu stawienia czoła konsekwencjom embarga wprowadzonego przez Rosję, jest zagrożona;

B.     mając na uwadze, że w projekcie budżetu na 2015 r. z kwoty 433 mln, która stanowiła budżet wstępny i którą uzyskano poprzez zmniejszenie o 1,3% płatności bezpośrednich, pozostaje obecnie wyłącznie 88 mln;

1.      zwraca się do Komisji o wprowadzenie środków odpowiednich do zapewnienia skuteczności funduszu rezerwowego oraz właściwych do wsparcia podmiotów działających w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem wywołanym wprowadzeniem embarga, bez uszczerbku dla działania innych funduszy lub innych środków mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania europejskiego sektora rolnego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności