NÁVRH UZNESENIA
PDF 116kWORD 49k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ruskom embargu a rizikách pre účinnosť
krízového fondu


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ruskom embargu a rizikách pre účinnosť krízového fondu  
B8-0256/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže účinnosť rezervného fondu, nástroja Komisie na odvrátenie dôsledkov ruského embarga, je ohrozená;

B.     keďže z návrhu rozpočtu na rok 2015 vyplýva, že z pôvodne plánovaných 433 miliónov eur došlo k zníženiu priamych platieb o 1,3 %, takže v súčasnosti zostáva len 88 miliónov;

1.      žiada Komisiu, aby vypracovala vhodné opatrenia, ktoré by zaručili účinnosť rezervného fondu a ktoré by boli primerané na podporu subjektov tých odvetví, ktoré najviac postihuje kríza vyvolaná ruským embargom tak, aby neboli ohrozené ostatné zdroje či iné opatrenia, ktorých cieľom je zaručiť správne fungovanie odvetvia európskeho hospodárstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia