PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 108kWORD 47k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ruski prepovedi uvoza in tveganjih za delovanje kriznega sklada


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ruski prepovedi uvoza in tveganjih za delovanje kriznega sklada  
B8-0256/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je ogroženo delovanje rezervnega sklada, tj. instrumenta, ki ga je Komisija oblikovala za omilitev posledic ruske prepovedi uvoza;

B.     ker iz predloga proračuna za leto 2015 izhaja, da je od prvotno predvidenih 433 milijonov EUR, pridobljenih z 1,3-odstotnim zmanjšanjem neposrednih plačil, sedaj ostalo samo še 88 milijonov EUR;

1.      poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila delovanje rezervnega sklada in podprla delavce tistih sektorjev, ki jih je kriza zaradi prepovedi uvoza najbolj prizadela, brez poseganja v delovanje drugih skladov oz. ukrepov, katerih namen je zagotoviti uspešno delovanje evropskega kmetijskega sektorja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov