FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 47k
18.11.2014
PE538.979v01-00
 
B8-0256/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Rysslands embargo och riskerna för krisfondens funktion


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om Rysslands embargo och riskerna för krisfondens funktion  
B8‑0256/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Reservfondens – kommissionens instrument för att motverka konsekvenserna av Rysslands embargo – funktion är hotad.

B.     I budgetförslaget för 2015 har de 433 miljoner som utgjorde fondens ursprungliga medel, som man lyckades få fram genom att minska direktbetalningarna med 1,3 %, har nu minskat till enbart 88 miljoner.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att garantera reservfondens funktion och stödja aktörerna i de branscher som drabbats hårdast av embargokrisen, utan att det påverkar användningen av andra fonder eller andra åtgärder till förmån för en välfungerande europeisk jordbrukssektor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy