ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 105kWORD 53k
18.11.2014
PE538.980v01-00
 
B8-0257/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της θαλιδομίδης στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της θαλιδομίδης στην Ευρώπη  
B8‑0257/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1957, η γερμανική φαρμακοβιομηχανία Chemie Grünenthal διοχέτευσε στην αγορά τη θαλιδομίδη, ένα φάρμακο κατά της ναυτίας που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από έγκυες γυναίκες και ήταν υπεύθυνο για τη γέννηση τουλάχιστον 20.000 παιδιών με σοβαρές σωματικές δυσμορφίες·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεκμηρίωση που συνέλεξε με την πάροδο των ετών η αγγλική Ένωση επιζώντων της θαλιδομίδης αποδεικνύει τόσο την ενοχή της επιχείρησης όσο και την παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης στη διεξαγωγή της δίκης, που δεν κατέληξε σε καταδίκη της φαρμακοβιομηχανίας αλλά σε μια απλή εξωδικαστική διευθέτηση για αποζημίωση των θυμάτων μόνο στη Γερμανία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση επιζώντων ανακάλυψε σημειώματα του γερμανού ομοσπονδιακού υπουργού υγείας που αποτελούν μαρτυρίες για μυστικές συναντήσεις μεταξύ κυβερνητικών υπαλλήλων και της Grünenthal,με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την καταβολή αποζημίωσης σαφώς κατώτερης της ζητηθείσας, πέραν της καταφανούς σύγκρουσης συμφερόντων του τότε υπουργού δικαιοσύνης που επενέβη στην υπόθεση υπέρ του φαρμακευτικού οίκου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι επί δεκαετίες ολόκληρες οι πληροφορίες αυτές απεκρύβησαν από τα θύματα του φαρμάκου που ζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ και δεν αποζημιώθηκαν·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου η γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις ευθύνες της και τις παρατυπίες κατά τη δίκη και προκειμένου όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θύματα του φαρμάκου να λάβουν τα αναγκαία εις τρόπον ώστε να αντεπεξέλθουν στο κόστος που συνεπάγεται η αυτόνομη διαβίωσή τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου