ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 116kWORD 48k
18.11.2014
PE538.983v01-00
 
B8-0260/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нови огнища на птичи грип в Европа


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нови огнища на птичи грип в Европа  
B8‑0260/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Европа отново е засегната от птичи грип;

Б.     като има предвид, че в Хекендорп, Нидерландия, недалеч от Амстердам, нидерландските органи разпоредиха избиването на близо 150 000 пилета, заразени с вируса H5N8;

В.     като има предвид, че беше съобщено за ново огнище и в Обединеното кралство, в северен Йоркшир;

Г.     като има предвид, че вирусът H5N8 е силно заразен и може да се предава на човек в случай на непосредствен контакт със заразени животни;

1.      призовава Комисията да приеме мерки, за да противодейства и спре разпространението на вируса в други държави членки.

Правна информация - Политика за поверителност