ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 50k
18.11.2014
PE538.983v01-00
 
B8-0260/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη  
B8‑0260/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     έχοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχουν νέα κρούσματα της γρίπης των πτηνών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Hekendorp, στις Κάτω Χώρες, όχι μακριά από το Άμστερνταμ, οι ολλανδικές αρχές έχουν προβλέψει τη θανάτωση 150 χιλιάδων πουλερικών που έχουν μολυνθεί με τον ιό H5N8·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλο ένα κρούσμα αναφέρθηκε στη Βρετανία, στο βόρειο Yorkshire·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός H5N8 είναι πολύ μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω της άμεσης επαφής με μολυσμένα ζώα·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τον έλεγχο και την απομόνωση του ιού πριν εξαπλωθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου