Prijedlog rezolucije - B8-0265/2014Prijedlog rezolucije
B8-0265/2014

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE o traženju mišljenja Suda u vezi s usklađenosti Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika s Ugovorima

19.11.2014 - (2014/2966(RSP))

podnesenog u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Postupak : 2014/2966(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0265/2014
Podneseni tekstovi :
B8-0265/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0265/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o traženju mišljenja Suda u vezi s usklađenosti Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika s Ugovorima

(2014/2966(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 6. i 11.,

–       uzimajući u obzir prijedlog Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika[1],

–       uzimajući u obzir Sporazum između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje (COM(2010)0492),

–       uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. svibnja 2010. o pokretanju pregovora za sklapanje sporazuma o popisu imena putnika (PIP-u) sa Sjedinjenim državama, Australijom i Kanadom[2] te od 11. studenoga 2010. o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje[3],

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 19. listopada 2010. o Komunikaciji Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje[4],

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 30. rujna 2013. o prijedlozima odluka Vijeća o sklapanju i potpisivanju Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika[5],

–       uzimajući u obzir Mišljenje 7/2010 iz članka 29. radne skupine za zaštitu podataka koje je doneseno 12. studenoga 2010., a odnosi se na Komunikaciju Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje,

–       uzimajući u obzir članak 16. UFEU-a i članke 7. i 8. te članak 52. stavak 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir presudu Suda od 9. ožujka 2010. u predmetu C-518/07, Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke,

–       uzimajući u obzir presudu Suda od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12, u kojoj je Direktiva o zadržavanju podataka proglašena nevažećom,

–       uzimajući u obzir članak 108. stavak 6. Poslovnika,

A.     budući da je 2005. Europska unija sklopila sporazum s Kanadom o obradi podataka iz popisa imena putnika (PIP) na temelju niza obveza koje je preuzela Kanadska agencija za granične usluge (Canada Border Services Agency) u vezi s primjenom svojeg programa PIP; budući da je istovremeno s prestankom važenja odgovarajuće odluke Komisije od 22. rujna 2009. prestala postojati osnova u europskom pravu za prijenos podataka iz PIP-a Kanadskoj agenciji za granične usluge;

B.     budući da se Kanadska agencija za granične usluge na svoju inicijativu odlučila zajamčiti EU-u da će te obveze i dalje ostati na snazi do primjene novog sporazuma; budući da su o tome obaviještene sve države članice i njihova tijela za zaštitu podataka;

C.     budući da, nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., sklapanje novih sporazuma o PIP-u zahtijeva suglasnost Europskog parlamenta prije njihovog prihvaćanja u Vijeću;

D.     budući da je Vijeće 2. prosinca 2010. donijelo odluku, zajedno s pregovaračkim smjernicama, kojom se Komisija ovlašćuje da u ime EU-a pokrene pregovore za sklapanje Sporazuma s Kanadom o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika;

E.     budući da je Komisija 18. srpnja 2013. zatražila od Vijeća da donese odluku o prihvaćanju tog Sporazuma;

F.     budući da je 19. studenoga 2013. Europski nadzornik za zaštitu podataka donio mišljenje o Sporazumu u kojemu dovodi u pitanje nužnost i proporcionalnost mehanizama PIP-a i velikih prijenosa podataka iz PIP-a u treće zemlje, kao i odabir pravne osnove;

G.     budući da je 5. prosinca 2013. Vijeće od Parlamenta zatražilo suglasnost za sklapanje Sporazuma;

H.     budući da je Sporazum potpisan 25. lipnja 2014.;

I.      budući da je 8. srpnja 2014. Vijeće od Parlamenta zatražilo suglasnost za novi sporazum o PIP-u s Kanadom;

J.      budući da je Sud 8. travnja 2014. u svojoj presudi u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 proglasio nevažećom Direktivu o zadržavanju podataka;

K.     budući da je svrha Sporazuma, kao što je navedeno u njegovom članku 1., utvrđivanje uvjeta u skladu s kojima se podaci iz PIP-a mogu prenositi i koristiti te određivanje načina zaštite podataka;

1.      smatra da postoji pravna nesigurnost u vezi s usklađenosti nacrta sporazuma s odredbama Ugovora (članak 16.) i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije (članci 7. i 8. te članak 52. stavak 1.) u odnosu na pravo pojedinaca na zaštitu osobnih podataka; osim toga dovodi u pitanje i odabir pravne osnove, odnosno članak 82. stavak 1. točku (d) i članak 87. stavak 2. točku (a) UFEU-a (policijska i pravosudna suradnja) umjesto članka 16. UFEU-a (zaštita podataka);

2.      namjerava zatražiti mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma s Ugovorima;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti te da poduzme potrebne mjere kako bi se od Suda dobilo navedeno mišljenje.