NÁVRH USNESENÍ
PDF 117kWORD 51k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se prodeje léčiv na internetu


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se prodeje léčiv na internetu  
B8‑0266/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že díky rostoucímu počtu internetových stránek specializovaných zejména na prodej produktů na zhubnutí, proti impotenci a proti bolesti, které přitahují tisíce uživatelů při zachování anonymity a možnosti získat léčiva, jež nemají ve vlastní zemi k dispozici, dochází k neustálému rozšiřování elektronického prodeje léků;

B.     vzhledem k tomu, že pokud jde o právní regulaci, je situace v Evropě stále velmi heterogenní: v současné době je prodej farmaceutických výrobků na internetu regulován pouze v zemích, jako je Velká Británie, Německo a Nizozemsko, kde je na základě ověření receptu online ze strany lékáren, které smějí poskytovat dané služby, možné získat jakýkoli druh těchto výrobků;

C.     vzhledem k tomu, že například italští občané naopak léčiva na internetu kupovat nemohou, jelikož to zákonodárci výslovně zakázali, mohou je však volně kupovat na cizích stránkách v členských státech EU, které mají zákonné povolení k jejich prodeji, jelikož v souladu se zásadou, podle níž se na smlouvu uplatňují právní předpisy země, kde je smlouva uzavřena, se na prodej na internetu vztahují právní předpisy země, v níž ke koupi došlo;

D.     vzhledem k tomu, že v rámci společného evropského trhu založeného na volném pohybu osob a zboží se zákaz koupě léčiv prostřednictvím internetu jeví ještě více anachronicky, zejména pokud se vezme v úvahu rozdíl mezi právními předpisy těchto členských států;

E.     vzhledem k tomu, že koupí léčiv na internetu se spotřebitel vystavuje riziku, že získá padělané výrobky, či spíše léčiva, na jejichž označení jsou úmyslně a podvodně uvedeny zavádějící údaje o jejich obsahu a původu, nebo že mu budou odcizeny osobní údaje a peníze;

F.     vzhledem k tomu, že údaje potvrzující závažný celosvětový nárůst šíření padělaných či nelegálních léčiv pocházejí především od úřadu LegitScript, což je jediný úřad, který ověřuje a kontroluje léčiva prodávaná na internetu a který oficiálně uznává federace farmaceutů, a že podle nejnovějších údajů bylo zjištěno, že ze 227 792 sledovaných internetových lékáren, z nichž je 40 238 aktivních, jich je legálních pouze 246 (0,6 %);

1.      vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh nařízení na sjednocení předpisů členských států týkajících se prodeje léčiv na internetu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí