ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 107kWORD 52k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την επιβολή όμοιων εθνικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη για την πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιβολή όμοιων εθνικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη για την πώληση φαρμάκων από το διαδίκτυο  
B8-0266/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     έχοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων πολλαπλασιάζεται κάθε μέρα, χάρη στον πολλαπλασιασμό των ιστοτόπων που ειδικεύονται στην πώληση, ειδικά προϊόντων για απώλεια βάρους και κατά της ανικανότητας και του πόνου, που προσελκύουν χιλιάδες χρήστες μέσω της εγγύησης της ανωνυμίας και της δυνατότητας να αγοράσουν φάρμακα που δεν διατίθενται στη χώρα τους·

B.     έχοντας υπόψη ότι από την άποψη της κανονιστικής ρύθμισης, η κατάσταση στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ετερογενής: η πώληση φαρμάκων στο διαδίκτυο ρυθμίζεται επί του παρόντος, μόνο σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, όπου μπορεί κάποιος να αγοράσει οποιοδήποτε είδος προϊόντος επαληθεύοντας τη συνταγή ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία που έχουν άδεια για την παροχή αυτής της υπηρεσίας·

Γ.     έχοντας υπόψη ότι αντίθετα, για παράδειγμα, οι ιταλοί πολίτες, αφενός δεν μπορούν να κάνουν αγορές φαρμάκων μέσω του διαδικτύου στην Ιταλία, επειδή απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία, αλλά, από την άλλη, μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα φάρμακα από ξένους δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν νόμιμη άδεια μεταπώλησης, εφόσον η αγορά στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την αρχή ότι η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας όπου έχει συναφθεί, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της χώρας στην οποία έγινε η αγορά·

Δ.     έχοντας υπόψη ότι σε μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά που βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών, η απαγόρευση αγοράς φαρμάκων διαδικτυακά φαίνεται ιδιαίτερα αναχρονιστική, πράγμα που ισχύει ακόμη περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των ίδιων των κρατών μελών·

E.     έχοντας υπόψη ότι αγοράζοντας φάρμακα διαδικτυακά, ο καταναλωτής εκτίθεται στον κίνδυνο να παραλάβει παραποιημένα φάρμακα, όπως φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η επισήμανση περιέχει σκόπιμα και παράνομα παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την προέλευση του προϊόντος, ή που στοχεύουν στην καταλήστευση των προσωπικών δεδομένων των αγοραστών και των χρημάτων τους·

ΣΤ.   έχοντας υπόψη ότι τη σοβαρότητα και την παγκόσμια αύξηση της εξάπλωσης των πλαστών ή παράνομων φαρμάκων, επισημαίνουν ειδικότερα τα στοιχεία της LegitScript στις ΗΠΑ , της μόνης υπηρεσίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικτυακών φαρμακείων που είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τις ενώσεις των φαρμακοποιών· σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επί περίπου 227.792 παρακολουθούμενων ηλεκτρονικών φαρμακείων, εκ των οποίων 40.238 ενεργά, μόνο 246 (0,6%) ήταν νόμιμα·

1.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα νέο σχέδιο κανονισμού με στόχο την επιβολή όμοιων εθνικών κανόνων σχετικά με τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων σε όλα τα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου