RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 107kWORD 47k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


ravimite internetimüüki käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ravimite internetimüüki käsitlevate siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kohta  
B8-0266/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et ravimite e-kaubandus kasvab iga päevaga, sest üha rohkem on veebisaite, mis on spetsialiseerunud eeskätt salendavate, impotentsuse ja valu vastaste toodete müügile, ning need meelitavad tuhandeid kasutajaid anonüümsuse ja võimalusega osta ravimeid, mis oma riigis ei ole kättesaadavad;

B.     arvestades, et õigusaktide seisukohast on olukord Euroopas veel väga erinev: ravimite internetimüük on juba pikemat aega reguleeritud üksnes sellistes riikides nagu Ühendkuningriik, Saksamaa ja Madalmaad, kus on võimalik osta peaaegu igasuguseid ravimeid, kuna teenuse haldamise loaga apteegid saavad retsepte kontrollida internetis;

C.     arvestades, et näiteks Itaalia kodanikel ei ole võimalik osta ravimeid internetiapteegist, sest selle on seadusandja selgelt keelanud, kuid seevastu saavad nad seda vabalt teha teiste ELi liikmesriikide veebisaitidelt, kellel on seaduslik edasimüügiluba, sest internetimüügi puhul kehtib põhimõte, et lepingu suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, kus leping sõlmitakse, mis määrab ära selle riigi õigusnormide kohaldamise, kus ost tehakse;

D.     arvestades, et Euroopa ühisturul, mis rajaneb isikute ja kaupade vabal liikumisel, näib internetist ravimite ostmise keeld olevat täiesti iganenud, eriti kui võtta arvesse asjaolu, et liikmesriikide endi õigusaktid on erinevad;

E.     arvestades, et internetist ravimite ostmise korral on tarbijal oht saada ravimeid, mis on võltsitud või mille etiketil on tahtlikult või pettuse eesmärgil esitatud eksitav teave toote koostise ja päritolu kohta, ning on oht, et tema isikuandmeid kasutatakse ära ja ta jääb ilma oma rahast;

F.     arvestades, et võltsitud või ebaseaduslike ravimite probleemi tõsidust ja süvenemist maailmas kinnitavad eelkõige andmed, mille on esitanud Ameerika Ühendriikide asutus LegitScript, ainus internetiapteekide järelevalve ja kontrollimise teenistus, mida on ametlikult tunnustanud farmatseutide ühendused; viimaste andmete kohaselt on 227 792 jälgitavast, sealhulgas 40 238 aktiivselt tegutsevast internetiapteegist vaid 246 (0,6%) seaduslikud;

1.      palub komisjonil esitada uue määruse ettepaneku, et ühtlustada ravimite internetimüügi siseriiklikud õigusaktid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika