PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 114kWORD 51k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ujednačavanju nacionalnog zakonodavstva o internetskoj prodaji lijekova


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ujednačavanju nacionalnog zakonodavstva o internetskoj prodaji lijekova  
B8-0266/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je elektronička trgovina lijekovima svakim danom sve raširenija zahvaljujući sve brojnijim internetskim stranicama specijaliziranim za prodaju prvenstveno proizvoda za mršavljenje, protiv impotencije i protiv bolova, koje privlače tisuće korisnika uz jamstvo anonimnosti i mogućnost kupnje lijekova koji im nisu dostupni u vlastitoj državi;

B.     budući da je sa zakonodavne točke gledišta situacija u Europi još uvijek vrlo heterogena: internetska prodaja lijekova duže je vrijeme zakonski uređena samo u zemljama poput Engleske, Njemačke i Nizozemske, u kojima se može kupiti bilo koja vrsta proizvoda zahvaljujući internetskoj provjeri recepata koju provode ljekarne ovlaštene za pružanje te usluge;

C.     budući da, s druge strane, primjerice talijanski građani ne mogu kupiti lijekove preko interneta u Italiji jer je to zakonom izričito zabranjeno, no mogu ih slobodno kupovati na inozemnim stranicama država članica EU-a koje su zakonom ovlaštene za preprodaju zato što je kupnja na internetu podložna propisima države u kojoj je kupnja izvršena, u skladu s načelom prema kojem se na ugovore primjenjuje zakonodavstvo države u kojoj su sklopljeni;

D.     budući da se na zajedničkom europskom tržištu koje se temelji na slobodnom kretanju ljudi i robe zabrana internetske kupnje lijekova čini vrlo zastarjelom, posebno ako se uzmu u obzir razlike u nacionalnom zakonodavstvu među državama članicama;

E.     budući da je zbog internetske kupnje lijekova potrošač izložen riziku da dobije krivotvorene lijekove ili lijekove koji su namjerno lažno označeni uz obmanjujuće podatke o sadržaju i podrijetlu proizvoda, a osim toga izlaže se i opasnosti od krađe osobnih podataka i novca;

F.     budući da je ozbiljnost ove pojave i sve veća raširenost krivotvorenih ili ilegalnih lijekova na svjetskoj razini potvrđena prvenstveno podacima američke organizacije LegitScript, jedine službe za provjeru i kontrolu internetskih ljekarni koju službeno priznaje udruga farmaceuta; budući da je, prema najnovijim podacima, od 227 792 nadziranih internetskih ljekarni, od kojih je 40 238 aktivnih, samo njih 246 (0,6 %) u skladu sa zakonom;

 

1.      poziva Komisiju da predstavi novi zakonodavni prijedlog u cilju ujednačavanja nacionalnog zakonodavstva o internetskoj prodaji lijekova.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti