PROJEKT REZOLUCJI
PDF 121kWORD 53k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ujednolicenia przepisów krajowych dotyczących sprzedaży leków w internecie


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia przepisów krajowych dotyczących sprzedaży leków w internecie  
B8‑0266/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że elektroniczny handel lekami rozprzestrzenia się z dnia na dzień dzięki mnożeniu się stron internetowych wyspecjalizowanych w sprzedaży zwłaszcza środków odchudzających, produktów przeciwko impotencji, środków przeciwbólowych, a strony te przyciągają tysiące użytkowników dzięki oferowanej przez nie gwarancji anonimowości i możliwości zdobycia leków niemożliwych do nabycia w ich własnym państwie;

B.     mając na uwadze, że z punktu widzenia regulacyjnego sytuacja w Europie jest jeszcze bardzo niejednorodna; sprzedaż leków online regulują od pewnego czasu jedynie takie państwa, jak Zjednoczone Królestwo, Niemcy i Niderlandy, gdzie możliwe jest zakupienie wszelkich produktów dzięki weryfikowaniu recept online przez apteki, które zostały dopuszczone do zarządzania tą usługą;

C.     mając na uwadze, że za to np. obywatele włoscy nie mogą dokonywać we Włoszech zakupów leków online, ponieważ ustawodawca włoski wyraźnie tego zabrania, jednak mogą swobodnie dokonywać takich zakupów na zagranicznych stronach internetowych państw członkowskich UE, które zostały zgodnie z prawem upoważnione do odsprzedaży, jako że do zakupów w internecie zastosowanie mają przepisy państwa, w którym dokonano zakupu, według zasady, zgodnie z którą do umowy sprzedaży zastosowanie ma prawo państwa, w którym umowa ta została zawarta;

D.     mając na uwadze, że wspólny rynek europejski opiera się na swobodnym przepływie osób i towarów zakaz nabywania leków w internecie wydaje się co najmniej anachroniczny, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę różnice między przepisami krajowymi samych państw członkowskich;

E.     mając na uwadze, że kupując leki w internecie konsument narażony jest nie tylko na ryzyko kradzież własnych danych osobowych i pieniędzy, ale także na ryzyko otrzymania podrobionych leków lub też leków, których oznakowanie umyślnie i w sposób oszukańczy sfabrykowano, wprowadzając w błąd co do zawartości i pochodzenia produktu;

F.     mając na uwadze, że dane pochodzące od amerykańskiej organizacji LegalScript – jedynej służby nadzorującej i kontrolującej leki w środowisku online uznanej przez stowarzyszenia farmaceutów – potwierdzają poważny charakter i wzrost w wymiarze ogólnoświatowym procederu rozprowadzania podrobionych lub nielegalnych leków; mając na uwadze, że według najnowszych danych na 227 792 skontrolowanych aptek w internecie, z których 40 238 jest aktywnych, legalnych okazało się jedynie 246 aptek (czyli 0,6%);

1.      zwraca się do Komisji o przedstawienie nowego wniosku w sprawie rozporządzenia mającego na celu ujednolicenie przepisów krajowych dotyczących sprzedaży leków w internecie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności