NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 52k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zjednotení právnych predpisov jednotlivých štátov v oblasti predaja liekov na internete


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentuzjednotení právnych predpisov jednotlivých štátovoblasti predaja liekov na internete  
B8-0266/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže elektronický obchod s liekmi sa šíri čoraz viac vďaka tomu, že sa zvyšuje počet stránok špecializovaných na predaj predovšetkým liekov na chudnutie, liekov na zvyšovanie potencie a liekov proti bolesti, pričom tieto stránky lákajú tisícky používateľov aj vďaka tomu, že majú zaručenú anonymitu a môžu si zakúpiť lieky, ktoré v ich krajine nedostať;

B.     keďže situácia v Európe je z hľadiska právnych predpisov ešte stále veľmi nejednotná: predaj liekov na internete je v súčasnosti regulovaný iba v niektorých krajinách, ako napr. v Anglicku, Nemecku a Holandsku, kde je možné kúpiť si akýkoľvek druh výrobku na základe overenia online receptu zo strany lekární, ktoré majú povolenie na poskytovanie takýchto služieb;

C.     keďže naopak napríklad talianski občania nemôžu v Taliansku nakupovať lieky cez internet, pretože právne predpisy to výslovne zakazujú, no môžu si ich slobodne kupovať na stránkach iných členských štátov EÚ, ktoré sú na takýto predaj zákonne oprávnené, pretože v súlade s platnou zásadou, podľa ktorej sa na zmluvu o kúpe uplatňujú predpisy tohto štátu, kde bola zmluva uzavretá, sa na predaj na internete uplatňujú právne predpisy toho štátu, v ktorom bol nákup uskutočnený;

D.     keďže na spoločnom európskom trhu, ktorý spočíva vo voľnom pohybe osôb a tovaru, sa zákaz nakupovania liekov cez internet považuje za mimoriadne zastaraný, a to najmä vtedy, ak vezmeme do úvahy rozdielnosť právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch;

E.     keďže kúpou liekov cez internet sa spotrebiteľ vystavuje riziku kúpy falšovaných liekov, teda liekov, ktorých označenie bolo zámerne a podvodne zmenené zavádzajúcimi informáciami o obsahu a pôvode výrobku, ako aj riziku odcudzenia jeho osobných údajov a peňazí;

F.     keďže závažnosť a nárast šírenia falšovaných či nezákonných liekov na celosvetovej úrovni potvrdzujú najmä údaje americkej agentúry LegitScript, ktorá ako jediná agentúra oficiálne uznávaná združeniami lekárnikov overuje a kontroluje lieky dostupné na internete; keďže z najnovších údajov vyplýva, že z 227 792 sledovaných liekov dostupných na internete, z ktorých je 40 238 aktívnych, bolo za zákonné označených len 246 liekov (0,6 %);

1.      vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh nariadenia s cieľom zjednotiť právne predpisy jednotlivých štátov v oblasti predaja liekov na internete.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia