PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 108kWORD 46k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


WiFi-säteilyn mahdollisista terveyshaitoista


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys WiFi-säteilyn mahdollisista terveyshaitoista  
B8-0267/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston suosituksen (1999/519/EY) väestön sähkömagneettisille kentille ja mikroaaltosäteilylle altistumisen rajoittamisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon

–  kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) vuonna 2014 julkaiseman alustavan lausunnon (joka perustuu vuoden 2009 jälkeen julkaistuihin altistumisen vaikutuksia koskeviin tutkimuksiin), jonka mukaan näyttö aivosyövän riskin kasvusta on heikentynyt, mutta yhteys korvasyöpään on avoin ja vaatii lisäselvityksiä,

–  lasten syöpäsairauksia koskevat tutkimukset, joiden mukaan syövällä ja radio- ja televisiosäteilylle altistumisella ei ole yhteyttä,

–  tutkimukset, jotka koskevat kotitalouksien ja julkisten tilojen WiFi-yhteyksien lisääntyneen käytön terveysvaikutuksia,

–  että neuvostoa ja komissiota pyydetään tukemaan jäsenvaltioita vaikeassa haasteessa, joka koskee tasapainon löytämistä digitaalisen infrastruktuurin vahvistamisen ja sen terveysvaikutusten välillä;

1.      pyytää neuvostoa ja komissiota tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne voivat

–  tehdä WiFi-säteilylle altistumisen eri tasojen riski-hyötyanalyysin ajantasaisten tietojen perusteella,

–  tutkia uusia siirtokeinoja (kuten GERONIMO-hanke), jotka läpäisevät myös pitkiä altistumisaikoja koskevat testit ja ovat turvallisia ilman perusteltua epäilystä, jotta voidaan taata paras mahdollinen väestön suojelu.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö