PROJEKT REZOLUCJI
PDF 120kWORD 50k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie potencjalnej szkodliwości fal WiFi dla zdrowia


Nicola Caputo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie potencjalnej szkodliwości fal WiFi dla zdrowia  
B8‑0267/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając zalecenie Rady (1999/519/WE) w sprawie ograniczenia narażenia na działanie pól elektromagnetycznych i mikrofal,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że

–  we wstępnej opinii SCENIHR z 2014 r. (na temat badań skutków narażenia opublikowanych od 2009 r.) stwierdza się, że dowody na zwiększone ryzyko zachorowania na raka mózgu jakoby osłabły, natomiast możliwość powodowania raka ucha pozostaje otwarta i wymaga dalszych badań;

–  z badań nad rakiem występującym u dzieci narażonych na działanie fal radiowo-telewizyjnych jakoby nie wynika zależność między chorobą a narażeniem na działanie;

–  prowadzone są jakoby badania nad skutkami dla zdrowia wynikającymi z rosnącego użytkowania tzw. stref WiFi domowych i publicznych;

–  apeluje się do Rady i do Komisji o współdziałanie z państwami członkowskimi w kwestii trudnego pogodzenia zwiększania mocy infrastruktury cyfrowej ze skutkami dla zdrowia;

1.      zwraca się do Rady i do Komisji o wspieranie państw członkowskich, aby mogły one zintensyfikować:

–  prowadzenie analizy ryzyka/korzyści z użyciem aktualizowanych danych w odniesieniu do poziomów narażenia na emisję fal WiFi;

–  badania (oprócz projektu GERONIMO) nad nowymi przekaźnikami, które dawałyby zadowalające wyniki kontroli w odniesieniu do długiego czasu narażenia i były bezpieczne poza wszelkimi uzasadnionymi wątpliwościami, aby zapewnić większą ochronę ludności.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności