PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 115kWORD 50k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la posibilele efecte nocive pentru sănătate ale emisiilor WiFi


Nicola Caputo

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la posibilele efecte nocive pentru sănătate ale emisiilor WiFi  
B8‑0267/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere recomandarea Consiliului (1999/519/CE) privind limitarea expunerii la câmpuri magnetice și la microunde,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât:

–  opinia preliminară din 2014 a SCENIHR (cu privire la efectele studiilor asupra expunerii publicate după 2009) arată că dovezile în sprijinul unei creșteri a riscului de cancer cerebral au devenit mai puțin convingătoare, însă posibilitatea unei asocieri între aceste emisii și cancerul urechii rămâne deschisă și necesită investigații suplimentare;

–  din studiile asupra cancerului infantil în privința expunerii la emisii de radioteleviziune nu reiese o asociere între cancer și expunere;

–  trebuie efectuate studii asupra efectelor asupra sănătății a utilizării din ce în ce mai crescute a zonelor WiFi casnice și publice;

–  Consiliul și Comisia sunt invitate să sprijine statele membre în găsirea dificilă a unui echilibru între dezvoltarea infrastructurilor digitale și efectele asupra sănătății,

1.      invită Consiliul și Comisia să susțină statele membre pentru a realiza:

–  analize ale raportului riscuri-beneficii pentru diferitele niveluri de expunere la radiații WiFi, efectuate pe baza unor date aduse la zi;

–  cercetări (în afara proiectului GERONIMO) asupra unor noi instrumente de transmisie, care să reziste controalelor în cazul unui timp de expunere prelungit și să fie sigure, dincolo de orice dubiu rezonabil, pentru a garanta o mai mare protecție a populației.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate