PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 49k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o potencialni škodljivosti oddajanja signala WiFi za zdravje


Nicola Caputo

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o potencialni škodljivosti oddajanja signala WiFi za zdravje  
B8-0267/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju priporočila Sveta (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim sevanjem,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ob upoštevanju

–  predhodnega mnenja znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) iz leta 2014 (glede študij o učinkih izpostavljenosti, ki so bile objavljene po letu 2009), v katerem se opozarja na dokaze, v skladu s katerimi naj bi se povečano tveganje za raka možganov zmanjšalo, medtem ko morebitni vpliv na nastanek raka ušesa še vedno ostaja nejasen in zahteva dodatne raziskave;

–  dejstva, da v študijah o raku pri otrocih zaradi izpostavljenosti radiodifuzijskim aparatom ni bila ugotovljena nobena povezava med rakom in izpostavljenostjo;

–  dejstva, da bi bilo treba izvesti študije o vplivih vedno večje uporabe tako imenovanih domačih in javnih območij WiFi na zdravje;

–  tega, da bi morala Svet in Komisija pomagati državam članicam pri iskanju občutljivega ravnotežja med krepitvijo digitalnih infrastruktur in vplivi na zdravje;

1.      poziva Svet in Komisijo, naj pomagata državam članicam pri krepitvi

–  analiz razmerja med tveganji in koristmi stopnje izpostavljenosti žarčenju WiFi, ki se morajo opraviti s posodobljenimi podatki;

–  raziskav (poleg projekta GERONIMO) o novih komunikacijskih sredstvih, ki bi uspešno opravila kontrole pri dolgih obdobij izpostavljenosti in bi bila nedvomno varna, da bi tako zagotovili večje varstvo potrošnikov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov