ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 119kWORD 48k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

внесен съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно генетично модифицирана царевица NK603: задействане на предпазната клауза


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно генетично модифицирана царевица NK603: задействане на предпазната клауза Европейският парламент ,  
B8‑0269/2014

A.     като има предвид, че проучването на изследователя Жил-Ерик Сералини от френския университет в Каен разкри изключителната токсичност на генетично модифицирана царевица NK603;

Б.     като има предвид, че лабораторните животни, върху които са проведени изпитванията, показаха симптоми на тежки патологии, като показателите надвишаваха два до пет пъти равнището на опитната група, хранена с немодифицирана царевица;

1.      призовава Комисията да задейства предпазна клауза, по силата на която да наложи забрана за търговията в Европа и в Италия на този вид царевица, като по този начин се избегнат рисковете за околната среда и за здравето на потребителите.

Правна информация - Политика за поверителност