FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 47k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

forretningsordenens artikel 133


om den genetisk modificerede majs NK 603: aktivering af beskyttelsesklausulen


Mara Bizzotto

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om den genetisk modificerede majs NK 603: aktivering af beskyttelsesklausulen  
B8‑0269/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at undersøgelsen foretaget af forskeren Gilles-Eric Seralini fra det franske universitet i Caen viste, at den genetisk modificerede majs NK 603 har en ekstrem høj toksicitet;

B.     der henviser til, at de marsvin, som der er blevet lavet forsøg med, viste forekomst af alvorlige sygdomme med en margin, der var to til fem gange højere end den kontrolgruppe, som blev fodret med majs, der ikke var genetisk modificeret;

1.      anmoder Kommissionen om at aktivere beskyttelsesklausulen for at forhindre markedsføring i Europa og Italien af denne type majs, således at man undgår risici for miljøet og forbrugernes sundhed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik