PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 45k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


muuntogeenisestä maissin linjasta NK 603 ja suojalausekkeen soveltamisesta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys muuntogeenisestä maissin linjasta NK 603 ja suojalausekkeen soveltamisesta  
B8-0269/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että tutkija Gilles-Eric Seralinin Ranskassa sijaitsevassa Caenin yliopistossa tekemän tutkimuksen mukaan muuntogeenisen maissin linja NK 603 on erittäin myrkyllinen;

B.     ottaa huomioon, että NK 603 -maissilla ruokitut koe-eläimet sairastuivat vakaviin sairauksiin kahdesta viiteen kertaa useammin kuin perinteisellä maissilla ruokitun vertailuryhmän eläimet;

1.      pyytää komissiota soveltamaan suojalauseketta, jolla estetään tämän maissin kaupan pitäminen Italiassa ja Euroopassa, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja kuluttajien terveydelle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö