REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 126kWORD 48k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ģenētiski modificēto kukurūzu NK 603: aizsardzības pasākumu klauzulas piemērošana


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģenētiski modificēto kukurūzu NK 603: aizsardzības pasākumu klauzulas piemērošana  
B8‑0269/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Kānas (Francija) universitātes pētnieka Gilles-Eric Seralini veiktais pētījums uzrādīja ģenētiski modificētās kukurūzas NK 603 ļoti augstu toksiskumu;

B.     tā kā izmēģinājumos ar dzīvniekiem smagas patoloģijas atklājās divas līdz piecas reizes biežāk nekā kontrolgrupai, kuru baroja ar ģenētiski nemodificētu kukurūzu,

1.      prasa Komisijai piemērot aizsardzības pasākumu klauzulu, lai nepieļautu šīs kukurūzas tirdzniecību Eiropā un Itālijā, tādējādi izvairoties no vides un patērētāju veselības apdraudējuma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika