FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 111kWORD 46k
21.11.2014
PE538.992v01-00
 
B8-0269/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den genetiskt modifierade majsen NK 603: aktivering av skyddsklausulen


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om den genetiskt modifierade majsen NK 603: aktivering av skyddsklausulen  
B8‑0269/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den studie som genomförts av forskaren Gilles-Eric Seralini vid universitetet i Caen, Frankrike, visar på en extremt hög toxicitet hos den genetiskt modifierade majsen NK 603.

B.     De försök på marsvin som genomförts i detta hänseende har visat på en uppkomst av allvarliga sjukdomar, med en förekomst som var 2–5 gånger högre än för den kontrollgrupp som matades med icke genetiskt modifierad majs.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivera skyddsklausulen för att förbjuda försäljning av denna typ av majs i Italien och i övriga Europa, för att på så sätt undvika risker för miljön och för konsumenternas hälsa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy