ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 109kWORD 47k
21.11.2014
PE538.994v01-00
 
B8-0271/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί η κατάχρηση αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες


Mara Bizzotto

Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί η κατάχρηση αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες  
B8-0271/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, στις 18 Νοεμβρίου, λαμβάνει χώρα η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη απαραίτητη ή η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών από τους ευρωπαίους πολίτες προκαλεί κάθε χρόνο 1,5 δισεκατομμύριο απώλειες σε υγειονομικές δαπάνες μόνον στην Ευρώπη, αυξημένη αντοχή των ασθενών, αλλά κυρίως 25.000 νεκρούς·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την πώληση αντιβιοτικών μέσω της υπεύθυνης ιατρικής συνταγογράφησης στα κράτη μέλη, προκειμένου τα αντιβιοτικά να μην καταστούν αντιπαραγωγικά αλλά να διατηρήσουν τη θεραπευτική και δραστική τους ιδιότητα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου