PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 118kWORD 51k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl dažnėjančio internetinio sukčiavimo maisto produktų srityje Europoje


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl dažnėjančio internetinio sukčiavimo maisto produktų srityje Europoje   
B8‑0272/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, remiantis Žemės ūkio ir maisto produktų srities karabinierių valdybos Kovos su sukčiavimu skyriaus (it. Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari-Nucleo antifrodi, Nac) per Romoje 2014 m. lapkričio 18 d. vykusią konferenciją tema „E. prekyba ir sukčiavimas maisto produktų srityje“ pateiktais duomenimis, internetinis piratavimas žemės ūkio produktų srityje didėja ir jo vertė yra 425 mlrd. eurų;

B.     kadangi statistiniai duomenys patvirtina, kad šis reiškinys kasmet vis labiau plinta;

C.     kadangi piratavimo žemės ūkio produktų srityje neteisėta apyvarta siekia milijardus eurų, ši problema aktuali visoms valstybėms narėms ir kelia didžiulius nuostolius įmonėms, nes neteisėtai naudojami saugomi prekių ženklai ir saugomos nuorodos;

1.      ragina Komisiją persvarstyti savo strategiją dėl internetinio žemės ūkio srities piratavimo reiškinio plitimo sustabdymo ir jo prevencijos;

2.      ragina Komisiją pradėti rengti reguliarias visų valstybių narių apskritojo stalo konferencijas šio reiškinio stebėsenos ir kovos su juo klausimu, kad šių nusikaltimų atžvilgiu būtų pradėta taikyti bendrą elgesio kodeksą ir jo būtų laikomasi visose valstybėse narėse.

Teisinė informacija - Privatumo politika