PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 109kWORD 48k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o porastu goljufij z živili na spletu v Evropi


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o porastu goljufij z živili na spletu v Evropi  
B8-0272/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker podatki, ki jih je skupina za boj proti goljufijam v okviru italijanskih orožnikov, ki delujejo na področju kmetijske in prehranske politike (Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari-Nucleo antifrodi (Nac)), predstavila v Rimu 18. novembra 2014 na konferenci o spletni prodaji in goljufijah z živili, kažejo na rast spletnega piratstva na področju živil v Evropi, njegova sedanja vrednost pa je 425 milijard;

B.     ker statistični podatki potrjujejo letni trend naraščanja tega pojava;

C.     ker obseg nezakonitega prometa, ki ga ustvarja živilsko piratstvo, znaša več milijard ter zadeva vse države članice in povzroča izredno veliko škodo podjetjem, katerih blagovne znamke ali zaščitene oznake se zlorabljajo;

1.      poziva Komisijo, naj preveri svojo strategijo omejevanja in preprečevanja pojava živilskega spletnega piratstva;

2.      poziva Komisijo, naj vzpostavi stalno mrežo za nadzor in usklajevanje med vsemi državami članicami, da bi se izvajal in spoštoval enotni kodeks ravnanja pri obravnavi teh kaznivih dejanj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov