NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 50k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o sjednocení kritérií pro schvalování účinných látek, které se v členských státech využívají v zemědělsko-potravinářských výrobcích


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o sjednocení kritérií pro schvalování účinných látek, které se v členských státech využívají v zemědělsko-potravinářských výrobcích  
B8‑0275/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 4 odst. 2 písm. a) a články 26, 27, 114 a 115 SFEU,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k upevnění jednotného trhu se zemědělsko-potravinářskými výrobky;

 

B. vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se výrobních faktorů jsou v pravomoci jednotlivých členských států;

1. poukazuje na to, že rozdíly v tolerování některých schválených účinných látek mezi jednotlivými členskými státy jsou zdrojem značných rozdílů, pokud jde o využívání výrobních technologií, což ve svém důsledku brání vytvoření jednotného trhu, který by se vyznačoval zdravou hospodářskou soutěží;

 

2. domnívá se, že výrobci v některých členských státech jsou v nevýhodě, protože nemohou zákonně využívat schválené účinné látky, které jsou povoleny v jiných členských státech a které využívají jejich konkurenti;

 

3. vyzývá Komisi, aby se tímto tématem podrobněji zabývala a vytvořila strategii zaměřenou na dosažení větší jednotnosti při využívání těchto látek.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí