FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 109kWORD 43k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om ensartethed i godkendelseskriterierne for de aktive stoffer, der anvendes af medlemsstaterne i landbrugsfødevarer


Lorenzo Fontana

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om ensartethed i godkendelseskriterierne for de aktive stoffer, der anvendes af medlemsstaterne i landbrugsfødevarer  
B8‑0275/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, stk. 2, litra e), samt artikel 26, 27, 114 og 115 i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at et indre marked for landbrugsfødevarer har konsolideret sig i de sidste par år;

 

B. der henviser til, at lovgivningen for produktionsforhold er forbeholdt de enkelte medlemsstater;

1. konstaterer, at forskellen i tolerance over for visse aktive stoffer, der er godkendt i enkelte medlemsstater, medfører store afvigelser i brugen af selvsamme produktionsmetoder og derfor udgør en hindring for oprettelsen af et indre marked, der er baseret på fair konkurrence;

 

2. mener, at det går ud over producenterne i visse medlemsstater, at det ikke er lovligt for dem at bruge de aktive stoffer, der er godkendt i andre medlemsstater, og som anvendes af konkurrenterne;

 

3. opfordrer Kommissionen til at undersøge den pågældende problemstilling nærmere og etablere en strategi for at opnå større ensartethed i anvendelsen af disse stoffer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik